Krátce z Hradce

Pavel Vacek - Benešova třída

Přináším krátké shrnutí zajímavých kauz, které jsem v poslední době s kolegy s pirátského zastupitelského klubu řešil. Více se dozvíte na facebooku nebo na webu.

Jídelna důchodců zůstala v provozu

Koalice chtěla bez náhrady zrušit jídelnu důchodců. Pirátský protinávrh zajistil, že jídelna stále funguje. Při výběru nového nájemce byl upřednostněn sociální aspekt provozu.

Opravy prázdných městských bytů

V Hradci jsou desítky prázdných městských bytů. Důvodem je nedostatek financí na jejich opravu. Prosadil jsme, aby byl zpracován konkrétní plán, jak byty rekonstruovat a zabydlet. První opravené byty jsou určené pro lidi v bytové nouzi, kteří přežívali na městské ubytovně. Další budou sloužit například jako startovací byty. 

Transparentní podklady zastupitelstva

Díky iniciativě Pirátů jsou veřejnosti zpřístupněny materiály zastupitelstva a to ještě před samotným jednáním. Skončila tak netransparetní praxe, kdy občané často vůbec nevěděli, o čem se reálně zastupitelé jednají.

Řešení pro lokality zatížené kamionovou dopravou

Dlouhodobě i ve spolupráci s pirátskými poslanci hledáme řešení pro Kukleny či Pouchov, které trpí nadměrnou kamionovou dopravou. Nově je například zpracovávána studie, která nastíní různé možnost, jak kamiony přesunout z Pouchova na silnice vyšších tříd.

Lidský přístup k dětským černým pasažérům

Kontrolní výbor v čele s pirátským předsedou Pavlem Bulíčkem se jednoznačně shodl, že se musí změnit praxe vymáhání pohledávek dětských černých pasažérů v MHD. Koalice ale nepochopitelně odmítla jednoduchý návrh, aby dopravní podnik předtím než předá věc k vymáhání advokátní kanceláři sám nejprve dopisem informoval zákonné zástupce dítěte.

Ne pochybným konzultačním službám

Zastupitelstvo neschválilo peníze na externí poradenskou činnost pro investičního náměstka Jiřího Bláhu (ODS). V podkladech nebylo specifikováno, jakým způsobem byl externista vybrán, jakou činnost by měl vykonávat a dokonce ani jeho kvalifikace

Více peněz školám

Finance, které dostávají od státu města na každého žáka na provoz škol, se mezi lety 2013 až 2019 takřka zdvojnásobily. Nikoliv však peníze, které šly z hradeckého městského rozpočtu školám. Radnice je „rozpouštěla“ ad hoc i do jiných oblastí. Pirátská iniciativa tento chybný přístup napravila. Podpora vzdělávání by měla být skutečnou prioritou radnice.

Městský program antivirus pro větší okruh žadatelů
Díky aktivitě Pirátů program Antivirus pomohl většímu počtu organizací a osob než bylo v plánu. “V původním návrhu koalice nám scházela pomoc například pro spolky, které sídlí v městských nemovitostech a musely omezit svou činnost. Kompromisní návrh, který jsme s koalicí dojednali, tyto problémy většinou řeší,” vysvětlil pirátský zastupitel Pavel Vacek.

Ochrana zeleně na Moravském Předměstí

V blízkosti Média na jedné z posledních zelených ploch v lokalitě má vyrůst polyfunkční dům. Z jednání, které spoluiniciovali Piráti, vzešla dohoda, že město bude společně s investorem hledat jiné řešení včetně možnosti přesunu záměru do jiné lokality.