Skip to content

O mně

Jmenuji se Pavel Vacek. Profesí jsem vysokoškolský učitel. Patnáct let jsem působil ve vedoucích funkcích na Univerzitě Hradec Králové. Mezi lety 2012 až 2016 jsem jako děkan stál v čele Pedagogické fakulty UHK. Čtyři roky jsem rovněž vykonával funkci prorektora celé univerzity. Vystudoval jsem pedagogiku a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a těmto oborům se věnuji celý svůj profesní život. Zároveň poslední dva roky pracuji jako nezávislý opoziční zastupitel města Hradce Králové.

Jednoduše řečeno jsem „učitel učitelů“. Studentům přednáším především pedagogickou psychologii a pedagogicko-psychologickou diagnostiku. Věřím, že se mi daří budoucí učitele naučit, jak efektivně vést výuku, poznat své silné stránky, připravit je na setkání se všemi možnými typy žáků a umět komunikovat nejen s dětmi, ale také s jejich rodiči a dokázat si poradit v nezvyklých situacích.

Těžištěm mé vědecké činnosti jsou u nás opomíjené oblasti psychologie morálky a etické výchovy. Už od mládí mě přitahovalo porozumět lidské psychice a zejména důvodům, které vedou lidi ke konání dobrých a nedobrých skutků. A také zda vůbec a za jakých okolností to lze výchovou ovlivnit.

V roce 2018 jsem byl na kandidátce Pirátů zvolen do zastupitelstva města Hradce Králové. Moji prioritou je logicky úroveň vzdělávání. Mezi další oblasti, které jsou mi nejen jako psychologovi blízké, patří kvalita života seniorů a celé spektrum sociální problematiky.

Jsem ženatý, otec dcery a syna a prarodič vnuka a vnučky. Obě děti jdou v mých stopách. Dcera je učitelkou na prvním stupni základní školy. Syn pracuje ve středisku výchovné péče a pomáhá dětem, které mají výraznější problémy s chováním.

Strukturovaný životopis (PDF)

Odkaz na Wikipedii

Fotografie v tiskové kvalitě volně ke stažení (ZIP)