Hurá do školy!

hura-do-skoly-2

Jako pedagog a psycholog vím, že každý rok je 1. září pro učitele směsí těšení se na žáky s určitou obavou, jak ten další rok zvládnou. Letos jsou obavy a nejistoty posíleny jarní zkušeností a tím, že vlastně nikdo neví, co vše se výuce může postavit do cesty. Pro řadu pedagogů může být „nejistá sezóna“ velkým strašákem. Týká se to zejména těch starších, kteří mohou mít i obavu z onemocnění koronavirem.

Je nepochybné, že práce učitelů v nadcházejícím školním roce bude náročnější, než tomu bylo v předchozích letech. A platí, že více než kdykoliv předtím budou ředitelé i učitelé vystaveni řadě nestandardních situací, kdy se nebudou moci spolehnout na ministerský manuál, ale pouze na svůj léty vyzkoušený selský „učitelský“ rozum.

Logicky přibude stresových situací a tedy i zvýšená potřeba více se věnovat preventivní psychohygieně. Ve svých seminářích pro učitelské sbory zdůrazňuji význam nastavení životního režimu, který by před poškozením zdraví i profesním vyhořením učitele ochránil. Znamená to provozovat takové zájmové činnosti, které umožní se plně od starostí profese oprostit, nabrat síly. Nezastupitelný význam mají pohybové aktivity a uklidňující a psychiku vylaďující rituály. Moc pomůže těsnější sdílející spolupráce v učitelském sboru a posilování přátelských vztahů.

Do nového školního roku tak přeji všem hodně štěstí, mnoho úspěchů, pro žáky a pedagogy pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví. A samozřejmě rodičům přeji radost z výsledků svých dětí. Držím palce!