Pavel Vacek: Hradec bude slyšet

Pavel Vacek Univerzita Hradec Králové

Moje dosavadní profese mě naučila jedná věci. Naslouchat hlasům druhých, hledat společný zájem a ten pak důsledně prosazovat. Hradec bude skutečně slyšet,“ říká emeritní děkan hradecké pedagogické fakulty a tamější zastupitel Pavel Vacek. V říjnových volbách bude za Piráty a hnutí STAN kandidovat do Senátu.

Pane docente, první otázka se nabízí sama. Mezi pirátskými kandidáty trochu vyčnívate. Proč právě Piráti?

S úsměvem říkám, že jsem trochu jiný Pirát. Už kandidatura do městského zastupitelstva vyvolala mezi mými přáteli a známými údiv. Výjimečně mi bylo naznačeno, že příslušnost k partě „zdivočelých ajťáků“ je vzhledem k mé životní a akademické dráze nepatřičná, ale v drtivé většině bylo mé rozhodnutí vnímáno pozitivně. A já si za ním stále stojím. Piráti jsou demokratičtí, transparentní a pracovití. A především za nimi nestojí oligarchové, kteří si naši politickou scénu stále více podmaňují. 

V hradeckém zastupitelstvu jste už téměř dva roky. Vypíchl byste nějaký úspěch, který se Vám s kolegy povedl?

Každodenně dokazujeme, že nejsme pouhými kritiky. Společně s kolegy jsem zabránil rozšíření herny s automaty, která ožebračuje stovky lidí. Pomohl jsem taky zajistit pokračování provozu jídelny pro seniory. V neposlední řadě díky úsilí Pirátů Hradec konečně začíná řešit důsledky stále častějších období bez deště nebo postupně opravovat zdevastované a mnoho let prázdné městské byty. 

Vy osobně jste jste nejčastěji slyšet v souvislosti s Moravským Předměstím. Nepropadl jste už skepsi, když revitalizace “Benešovky” je stále v nedohlednu?

Začnu pozitivně. Poslední rok jsme fungovali jako mediátoři mezi vlastníky, SVJ a městem. Podařilo se nám vyjednat mnohé kompromisy, aby příprava revitalizace mohla pokračovat. V minulosti se staly v úředních procesech zcela nepochopitelné chyby, kterým se i z opozice snažíme předcházet. Nicméně vše ještě není vyřešeno a dříve než v roce 2023 se stavět nebude. Musíme se proklestit legislativní džunglí a hlavně celou dobu veřejnosti říkat reálný stav věci. Nesplnitelné sliby ničemu nepomohou.

Úplně poslední otázka míří na celostátní politiku. Čeho chcete v Senátu dosáhnout?

Předně chci navázat na spolupráci různých stran a to nejen Pirátů a STANu a dělat transparentní politiku založenou na datech. Tématem, které je mi jako “učiteli učitelů” logicky nejblíž, je budoucnost našeho vzdělávání. Jsem přesvědčen, že Česko má na to být mozkovnou, nikoliv montovnou Evropy. A to bez kvalitního vzdělání nepůjde.