Řešením pro Plachtu je oprava křižovatky, ne nová silnice

Denik.cz

Spor o novou silnici přes přírodní památku Na Plachtě může mít řešení výhodné pro obě strany. Nová dopravní studie ukázala, že dopravě by významně pomohla rekonstrukce stávající křižovatky ulic Brněnská – Na Brně. Podrobnosti v článku na stránkách Hradeckého deníku.