Skip to content

EXPERT NA VZDĚLÁVÁNÍ

Jsem přesvědčen, že Česko má na to být mozkovnou, nikoliv montovnou Evropy. Bez kvalitního vzdělávání to ale nepůjde. Přes třicet let připravuji budoucí učitele na jejich složitou, ale krásnou profesi. Znám neduhy českého školství a vím, jak mu z pozice senátora pomoci.

HRADECKÝ PATRIOT

V Hradci Králové žiji a pracuji celý život. Bydlím v paneláku na “Benešovce” a jako lokálnímu patriotovi mi není jedno, kam směřuje náš region. Proto jsem vstoupil do politiky, stal jsem se zastupitelem a nyní jsem se rozhodl kandidovat do senátu.

DEMOKRAT

Demokracie pro mě znamená návrat k morálce. Společnost, která rezignuje na morální hodnoty, dříve či později krachuje politicky i hospodářsky. Moji motivací je obrana slušnosti a demokratických principů, nikoliv osobní ambice a privátní zájmy.

Moje priority

Kam mířím?

V Senátu chci svoje zkušenosti zúročit v následujících výborech a komisích.

  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu a lidská práva
  • Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury
ŠKOLSTVÍ PRO 21. STOLETÍ

ŠKOLSTVÍ PRO 21. STOLETÍ

Svět se mění a s ním musí i školy. Škola by měla připravit děti tak, aby obstály i za 30 let. Pomohu školství dohnat ztrátu, kterou nabralo kvůli nezájmu politiků.

SENIOŘI SI ZASLOUŽÍ RESPEKT

SENIOŘI SI ZASLOUŽÍ RESPEKT

Jsem psycholog a zároveň senior. To mě předurčuje rozumět této věkové skupině. Budu podporovat všechny dobré náměty ke zvýšení kvality života starších spoluobčanů.

HRADECKO – NÁŠ SPOLEČNÝ DOMOV

HRADECKO – NÁŠ SPOLEČNÝ DOMOV

Ke všem 66 městům a obcím v hradeckém senátním obvodu budu přistupovat se stejnou pozorností. Budu jim otevírat dveře a budu „ombudsmanem“ občanů obvodu.

OBRANA DEMOKRACIE

OBRANA DEMOKRACIE

Třicet let od sametové revoluce nám jasně ukázalo, že demokracie není samozřejmost a že o ni musí pečovat každý z nás stejně jako o přátelství nebo manželství.

Podporují mne

Jiri-Skoda

Pracovitost. Zodpovědnost. Spolehlivost. Tato tři slova mi vždy vytanou na mysli ve spojitosti s docentem Pavlem Vackem. Emeritního děkana Pedagogické fakulty UHK znám již řadu let jako vynikajícího odborníka, laskavého pedagoga, schopného manažera, ale i moudrého mentora vždy ochotného poradit a pomoci. Vážím si toho, že nikdy mu nebyly lhostejné osudy druhých lidí a že se vždy dokázal postavit za to, co pokládal za rozumné a spravedlivé. Co ale na Pavlovi oceňuji nejvíce, je jeho lidskost, smysl pro laskavý a moudrý humor, nadhled a schopnost té správné míry ironie a nadsázky.

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
děkan Pedagogcké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Josef-Valenta

Docent Vacek? Nejprve: přední odborník na psychologii morálky a mravní výchovy. To se ve zdejší politice rozhodně neztratí – ba naopak. Dále: rozumí procesům fungování lidí ve společnosti, a to na bázi nikoliv laických teorií, ale protože se vyzná v naukách o chování. To je také dobrá výbava do politiky, v níž se to jinak běžně hemží rádobypsychology, kteří na 100% vědí všechno o lidech a už se nevšímají toho, že se zhusta pěkně pletou. A konečně: je s ním legrace, neboť jest vtipným. A to vážně není málo.

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
akademický pracovník na DAMU a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Hana-Kasilkova

Důležitost Senátu ČR se mi připomíná stále naléhavěji, o to víc stojím o to, aby tam rozhodovali ti, kterým důvěřuji. Většinu z nich neznám a důvěru mohu budovat jen na základě informací, které si vyhledám. U docenta Pavla Vacka je to jinak – jsme velmi dlouho přátelé, spolupracovali jsme spolu, diskutujeme o mnohých věcech, velmi často o politice. Důvěru tudíž mohu založit na dobrém základě. Pracuji v oblasti vzdělávání a dovedu si představit, jak nepostradatelný je v Senátu člověk, který neposuzuje jen „od stolu“, ale má za sebou spoustu zkušeností s bezprostřední prací s dětmi, dospívajícími i dospělými, zkušenosti z řízení instituce, teoretický nadhled atp., zejména však pevný demokratický postoj.

doc. PhDr. Hana Kasílová, CSc.
akademická pracovnice na katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Jan-Michalik

S kolegou docentem Pavlem Vackem se znám mnoho let. Tehdy působil ve vedení Univerzity v Hradci Králové, posléze řídil její Pedagogickou fakultu v pozici děkana. Vážím si jeho zásadovosti, čestnosti a neutuchajícího zájmu o (dobrou) správu věcí veřejných. Potkáváme se dlouhá léta na letních školách pro pedagogické pracovníky. Znám jeho názory na sport, politiku, přírodu – a život jako takový. Do Senátu nemůže mít Hradecko lepší volbu!

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Společnost pro mukopolysacharidosu

Ladislava-Hazdrova

Pana docenta Pavla Vacka znám už 38 let. Je to člověk pevných morálních zásad a názorů. Školství je jeho celoživotním posláním a je odborníkem „na svém místě“. Pedagogická fakulta v Hradci Králové je jeho „druhým domovem“. Byla jsem na této fakultě jednou z jeho prvních studentek. Ani po ukončení studia jsem s panem docentem neztratila kontakt. Ať se jednalo o studium pro výchovné poradce nebo např. o přednášky na kongresových dnech, které pořádala Asociace výchovných poradců pro své členy. Ohlasy na jeho příspěvky byly vždy velmi příznivé. Myslím si, že pan docent Vacek je dlouholetým odborníkem v oblasti školství a zdaleka „nevyčerpal“ všechny svoje vize a podněty k jeho podpoře a pozitivním změnám. 

Mgr. Ladislava Hazdrová, ředitelka ZŠ a MŠ Libáň
místopředsedkyně Asociace výchovných poradců ČR

Milan-Valenta

Docent Vacek je špičkový odborník v oblasti psychologie morálky a její aplikace v etické výchově. To by nešlo bez osobnostních kvalit. Především smyslu pro spravedlnost, morální integritu a schopnost podpořit aktivity, které dělají náš svět lepším. Setkávání s docentem Vackem jsou nejen profesně, ale především i lidsky obohacující. Jeho působení v Senátu by bylo velkým přínosem, neboť by mohl zúročit své dlouholeté bohaté zkušenosti ze vzdělávání několika generací budoucích učitelů.

prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
speciální pedagog, dramaterapeut, spisovatel a malíř

Josef-Dostal

Pavla Vacka znám desítky let. Byli jsme spolužáci na základní škole. Už od mládí projevoval porozumění pro potřeby druhých lidí. Byl pro ně vrbou. Ostatně stal se psychologem. Pro mě byl a je empatickým člověkem s širokým rozhledem a pevným charakterem. Takovéto osobnosti v Senátu a v politice vůbec v současnosti akutně potřebujeme! Mimo jiného je velkým hradeckým patriotem!

Ing. Josef Dostál, předseda představenstva FOMEI a. s., Hradec Králové, ČR

Jiri-Kastner

Od roku 1999 pracuji pro úspěšné firemní managementy, obchodní týmy, vrcholové sportovce a všechny, kteří ve svém oboru mají ambici patřit mezi nejlepší. Pro mé klienty je zajímavé téma efektivita, dlouhodobý výkon, profesní či osobní rozvoj a správný mindset – lidově “nastavení hlavy”.

Základy pro mé řemeslo mi dal Pavel Vacek nejen svým odborným vzděláním v oblasti psychologie, ale také osobním příkladem v profesionalitě a především důrazem na schopnost držet si dlouhodobě kvalitní zásady a návyky.

Pavel Vacek je pro mne více než 20 let mentorem a vzorem klidného prosazování i důrazu na morální a sportovní hodnoty v životě i řemesle. V rámci svého vlastního vzdělávání a dalšího rozvoje jsem procestoval téměř celý svět a ve všech kulturách se setkávám s podobným uměním a životní filozofií “klidného bojovníka”. Pavel Vacek je přesně tento typ kultivované síly, která již desítky let pozitivně ovlivňuje tisíce vysokoškolských studentů.

Budu velmi rád, pokud bude mít Pavel Vacek příležitost využít své zkušenosti, osobní charisma a zásady v širším kontextu, například nejen na půdě akademické ale i politické. Musím přiznat, že si nejsem jistý věkem Pavla, protože díky jeho názorům a silné energii jsem jej vždy vnímal spíše jako svého vrstevníka a vím, že to tak má řada i daleko mladších lidí, kteří jsou s Pavlem Vackem v kontaktu.

Svou vlastní prací se snažím být užitečný jednotlivcům, firmám, českému školství i národnímu sportu a Pavel Vacek mi v tom byl příkladem pedagoga, demokrata, osobnosti a lídra, který již mnohé dokázal a věřím, že ještě dokáže. Rád se k jeho aktivitám přidávám a zvu k nim i další.

Mgr. Jiří Kastner, MBA
trenér, kouč, mentor a konzultant